ایملیی از نتفیلکس آمد که شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید. یعنی کمتر انلاین استریم ببینید یا خودتان طوری برنامه ریزی کنید که در ساعات پیک مصرف نباشد و... . امروز وسط یوتوپ گوش دادن که امزی ست مدام وهر روزه یه بکیاره مثل نوراهای کاستی که لای ضبط گیر می کردند و پاره پوره می شدندف دقیقا با همان صدا و ناله و خش خش، موسیقی قطع شد. بعدش هم  اینترنت کم سرعت شد و هکاری کردم آهنگ را پلی نکرد. نوستالژی هایمان را زندگی می کنیم کم کم

نوشتن دیدگاه