چقدر موسیقی خانه ی فریبرز لاچینی خوب است. چقدر کتاب شب یک شب دو ونامه نگاری های عاشقانه خواندن خوب است. چقدر لباس گرم و بافتنی صورتی پوشیدن و لاک ناقص صورتی زدن در هوای منفی ده درجه و خانه ای گر در بیست و سک درجه خوب است.

چقدر خوب است که امروز خانه ایم. نه میهمانی داریم و نه به میهمانی رفته ایم. فردا و پس فردا در خانه نیستیم. امروز ولی غنیمت است. موهبت شکر و سپاس. برای دست هایم، برای موسیقی و شنیدن و لذت گوش دادن و یوتویپ و سرچ کردن و سفر به سرزمین کلمه ها و نوشتن... سپاس

.

نوشتن دیدگاه