ذهن تاریخی و قدیمی رضا جولایی همیشه من را به حیرت وا می دارد. فضاهایی که می سازد. ادم ها و شخصیت ها و لباس ها و...

خواندن این کتاب و هرچه رضا جولایی نوشته است را توصیه می کنم.

داستان اول- ریگ جن

داستان طولانی بود که بسیار دیر اغاز می شد. درواقع از صفحه ی 38 شروع می شد که به ماجرای اصلی خودکشی دسته جمعی یک قوم می رسیم.

برای داستان کوتاه اطاله ی زیادی دشات و توصیفات و جزییات زیاد بودند-

فضای داستانف نقطه ی مقابل داستان های پیمان اسماعیلی در کتاب برف و سمفونی ابری و داستان شاهکار لحظات یازده گانه ی سلیمان است. فضای داستان پیمان اسماعیلی کوه و هوای سرد است و واقعا ترسناک. و فضای این داستان، هوای گرم و کویر است.

.

داستان دوم

فصل بادهای یخ زده

فضای قدیمی قجری و عمارت و سیل

.

 داستان سوم شامگاه برفی

یکی از داستان های محبوب من که با این صحنه شروع می شود- فضایی که ستوارن در بالکن، اعدامی ها را تماشا می کند.

.

 داستان هجوم- زلزله

ماجرای شازده ی قجری که برای شکار رفته است و در صحنه ی پایانی داستان، طاق ها روی قبرها فرو می ریزند.

.

پاییز 32.

سحرگاه بیست و هشتم.

بهترین و بهترین داستان های این مجموعه که امضای رضا جولایی را دارند. کودتا و حزب و میتیگ ها و ستوان و سروان و تیمسار و.... انقلاب ها که همه در غیاب زن و عشق رخ می دهد. فضای این دو داستان فوق العاده است. و من بارها به این دو داستان رجوع خواهم کرد.

داستان همه ی جهان های ممکن به نظرم ضیعف ترین ش بود.

.

جهان ساخته ی این کتاب. کیلدوازه ها.

سرداب. تابوت فیروزه ای. نقض مار و گل. مزین به سنگ هایی از جنس عقیق و لاجوردی. اسکلت و جواهرات

.

سورچی و کالاسکه و درشکه و اسب ها. امیرلشکر. باغ فرمانفرما. عمارت. ساعت های زنجیردار. بوی چرم کهنه- من این بو را تا به حال حس نکرده ام اما احتمالا باید بوی قدیمی باشد و نماد کهنه گی- در خون خورده هم وقتی برای نبش قبر در کلیسا و به سوی سر یحیی می روند این بو حس می شود.

.

شازده و شکار.

سریاز و استوار و تمیسار و سرهنگ و ستوان و میرزا.

گرامافون. فانسفه. اعلامیه ها. میتینگ ها. حزب. توده ای ها.

 قتل عام ورشو. بلشویک ها. نازی ها.

علیامخدره. پیشوای معظم. حکم مصادره

 

نوشتن دیدگاه