کتاب چگونه پیر شویم از مجموعه کتاب های کوچکی بود که به همراه چند چگونه ی دیگر خریدم- از نشر هنوز. این کتاب را در تاکسی و اسنپ و کافه های تهران خواندم و بعد از تمام شدنش به شیوه ی درخشانی پیر از نوع آلزایمری اش شده و عینکم را گم کردم.
.
کتاب فروید- جوک ها و ارتباط ان ها
شوخی- راهی ست برای بیان اضطراب ها و کنترل آن ها.
.
- پیر شدن اجتناب ناپذیر است. رویکرد پیر شدن روندی مادام العمر را در بر می گیرد نه فقط آخرین مرحله  زندگی انسان را.
.
وودی آلن با پر شدن مخالف نیست چون راه بهتری برای فرار از جوانمردی پیدا نمی کند.
.
فواید پیری:
مغز در میانسالی بسیار منعطف تر است. نمونه ی هنرمندان و معماران و بزرگانی که در پیری، آثار درخشان خود را ساختند.
.
- ابلا رفتن سن در مرحله ای از زندگی به شکلی پویا می تواند آن را پربارتر کند. 
- در واقع در سی سالگی به نسبت بیست سالگی رضایت بیشتری از زندگی وجود دارد.
.
خوشامدگوی به خویشتن در حال پیر شدن.
- فرهنگ است که سن ما را تعیین می کند.
- یک روز چشم باز کردم دیدم زنی هفتاد ساله در بسترم.
.
البته نمی توانیم به عقب بازگردیم. وجود انسان وابسته به زمان است. همانطور که بوداییان پیرو ذن می گویند هستی را نمی توان از زمان جدا کرد. ما در زمان زندگی می کنیم. زمان زندگی فردی خودمان و زمان نسل خود و دوره ای که در ان به دنیا امده ایم. پیر شدن نه تنها فرایندی فیزیولوژیک بلکه فرایندی روان شناختی و فکری و اجتماعی و فرهنگی ست.
.
- کسانی که به بهترین نحو پیر می شوند کسانی هستند که سبک سفر می کنند. پیر شدن انعطاف روحی لازم دارد.
.
- پنجاه سالگی اصلا غم انگیز نیست. مگر اینکه در پنجاه سالگی سعی کنی بیست و پنج ساله باشی.
.
- در زبان عبری، لغت گویل هم به معنای سن است و هم به معنای شادی
.
اودیپ، شهریار را در 68 سالگی سرود. پیکاسو تا زمان مرگش به نقاشی ادامه داد تا 92 سالگی. 
.
- کنجکاوی هیچ محدودیت سنی ندارد. یادگیری باید عمیقا لذت بخش باشد و هرگز متوقف نشود.
.
- لذتی که در بودن هست.
عجیب نیست که فرهنگ هاییی که در آن ها صرف بودن بی ارزش است و انجام بیش از اندازه ی کار ارزشمند می شود پیری را به چشم تحقیر و ترس می نگرند.
.
- در مصاحبه ای از زنی صد ساله پرسیدند آیا هیچ وقت حسرت چیزی را می خورد؟ او جواب داد اگر می دانستم صد سال زندگی می کنم حتما در چهل سالگی تازه ویلون یاد می گرفتم و حالا شصت سالی می شد که ویلون می زدم.
.
- معنی خوب پیر شدن برای رمان نویسی چون ادیت وارتون، نترسیدن از تغییر بود. سیری ناپذیری در کنجکاوی فکری، علاقمندی به چیزهای بزرگ و خوشحال شدن به روش های ساده.
 
 

نوشتن دیدگاه