بحران هدیه ای بود که هانیه مترجم کتاب به من داد و مدت های بود که نمایشنامه نخوانده بودم. خواندنش گیرا بود و در یک نشست نیم ساعته با لذت تمام شد. هنر در برابر پول و قصه ی زندگی  و شخصیت هایی که من به راحتی می توانستم با آن ها احساس پیوند و نزدیکی داشته باشم.

زن و شوهری که عشق دارند و هنرمندند و پول ندارند و از ان طرف دوست شان که عاشق زن بوده و حاالا به شدت ثروتمند است. او در بانک های نیویورک گلمن سکس و مورگان استنلی کار می کند و...

.

شخصیت فرعی "اوا" همسر زیبا و اوکراینی بانکدار ابتدا به نظر عبث می رسد و در ادامه با گفت و گوها و وضعیت طوفانی که در راه است او یه یکی از شخصیت های تاثیرگزرا تبدیل می شود و در هر لحظه ی تنش ها و گفت و گوها رازها و سوراخ های شخصیت ها برملا می شود.

 

نوشتن دیدگاه