بسیار مشتاق خواندن این کتاب بود و در اولین روزی که روی طاقچه آمدم گرفتمش . کتاب به عنوان مجموعه داستان معرفی می شود اما مجموعه داستان به هم پیوسته است با شخصیت واحد شاپور صبری.

داستان های اول کتاب. بخش قابل توجه کتاب- به معرفی ویژگی شخصیت می پردازد مثل خست و پرخوری و... به نوعی در ابتدای نمایشنامه ها که شخصیت را با دقت معرفی می کنند.- نجمه می گفت سبک کتاب از روی یکی از داستان های کوتاه داستایوفسکی به اسم مرد مسخره برداشته شده است.- داستان های ابتدایی به دلیل طرح واره گی و اصرار زیاد بر یک ویژگی خاص چندان کشش و جذابیت نداشتند. 18  داستان که همه شان با شخصیت شاپور صبری به هم گره می خورند. هر داستان- طرح- یادداشت- دو صفحه است.

.

داستان امیتازها.

نکته های ظریف از رده بندی آدم ها بر اساس دانشگاه و ماشین و طلاق و بچه داشتن و قعر جدول امتیازهای انسانی و...

.

پیک نیک در چالوس- ظرافت های دوستی و انسانی برخورد دو دوست یا شبه دوست در این داستان به نظرم تیزهوشانه و بسیار جذاب بود. لایه برداری شخصیت ها

 پایان بندی داستان با بررسی درام. آشتی ناپذیری و کشمکش شخصیت ها

.

" مهندس ها و ریاضی دان ها همیشه به هنر و علوم انسانی به چشم تفنن نگاه کرده اند. با وقاحت فکر کرده اند وقتی زندگی شان تامین شد سری هم به آن طرف بازار بزنند.:

.

راجو. شخصیت راجو در دانشگاه که دقیقا یکی را در دانشگاه هنر تهران داشتیم س ش. دقیقا رفتارهای راجو. کاملا. این شخصیت در ذهنم خواهد ماند.

.

شرط بندی روی اسب مسابقه را. یک داستان بسیار طولانی در برابر سایر داستان های کتاب. یک بار خواندم و به نظرها رجوع کردم ببینم سایرین چه درکی دارند. برای همه پیچیده و گنگ بود این داستان. بخشی از داستان به عنوان طرح جلد کتاب انتخاب شده است. ستارگان و اسب.  من فکر می کنم در هم تنیدگی آدم های هنری بیرون و اتفاق های داخل طرح نقاشی در این داستان به هم گره می خورد.  پسر چاق هنری- در چند داستان دیگر این شخصیت چاق به اشکال دیگر حضور دارد.

شروع با فضای شعبده باز. ماجرای اسب و شهرستان و شرط بستن و فضای آموزشگاه هنری و پسر چاق و...

 

 c

نوشتن دیدگاه