🕸🕸🕸🕸🕸

#پري_از_بال_ققنوس

دامنه‌ي کوه، سفید و سفیدتر می شود. برف است که دارد از پایین به بالا می بارد و روی هم جمع می شود. برف، از آسمان به زمین باریدن را فراموش کرده است.
رویا خیالش جمع است که تا بالا آمدن برف از دامنه و رسیدنش به قله‌ی کوه هنوز زمان دارد که تمام کوه فوجی را به تماشا بنشیند. نگاه می کند و سفیدی بیشتر می‌شود. نگاه می‌کند و سفیدی همه‌ی درخت‌های توت را می‌پوشاند. نگاه می‌کند و سفیدی به قله‌ی کوه می‌رسد. نگاه می کند. همه جا سفید شده است. سفیدی محض. قله، درخت‌ها، دریا، پرنده‌ها، درخت لوتوس و میوه‌هایش همه و همه سفید شده‌اند. صبح شده است...

بخشي از داستان سفید

#بعد_از_هفت_قدم
#راضيه_مهديزاده
#ققنوس
@qoqnoospub

اطلاعات كامل كتاب در لينك زير
👇👇👇👇👇
https://b2n.ir/q33760

نوشتن دیدگاه