در هفته ای که گذشت خبر برگزیده شدن و برنده شدن در چند جایزه ی ادبی اعلام شد. اتفاق های خوشایندی که مثل نسیمی خنک از میان گرما و رطوبت و گرد و غبار این روزهای کرونا و درد ورنج و اعدام و تلخی های ایران، لحظه هایی هرچند اندک، توی قلبم نور تاباند؛ نورهای کوچک شاداب.

 

جشنواره ی داستان جمالزاده. دوره ی دوم

بخش داستان کوتاه اصفهان- داستان زبان زمین- دوم شد. از میان 1486 داستان

بخشی جستار قرنطینه_ جت لگ در خانه_ برگزیده ی لیست نهایی

 

 

جشنواره ی داستان آب- دوره ی دوم- اصفهان

داستان "ناگهان دیر شد." در میان برگزیده های لیست نهایی

 

 

جشنواره ی داستان " ام اس"- انتشارات هزاره ققنوس

داستان "چهارهزارکیلومتر پرواز" رتبه ی سوم، لوح تقدیر جشنواره

 

 

جشنواره داستان هنر و روان

داستان "دم، بازدم" در میان برگزیده های جشنواره و راه یابی به مرحله ی نهایی

 

  

نوشتن دیدگاه